Previous

GOLD: een trainingssysteem voor sprinters


Gold1Large

Gold1Small Gold2Small Gold4Small

Het GOLD trainingssysteem is het resultaat van mijn afstudeeropdracht uitgevoerd voor O’Sports. Om sprinters in de atletiek objectieve feedback te geven over hun uitvoering van de trainingsoefeningen, is het GOLD systeem ontworpen.

De atleten dragen een sensor waarvan de data in de computer wordt geladen. De software bepaalt de meest relevante karakteristieken van het sprinten en koppelt deze terug naar de atleet. De gelopen tijd, snelheid en gemiddelde pasfrequentie en paslengte van verschillende loopjes worden weergegeven in verschillende schermen voor een snelle of gedetailleerdere analyse.

Na mijn afstuderen heb ik voor O'Sports deze pplicatie herontworpen tot mobile app.

Next